The way you make me feel huhuhaha

I will never be good enough hanggat di malinis kwarto namin. Yun ang pinakasukatan ng pagiging tao at pagiging mabuting Kristiyano. Walang saysay ang iba pang bagay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s