0

Salamat Panginoon

Ikaw ay mabuti bawat sandali

Sa habang buhay ay mananatili

Hindi mapapawi o maikukubli

Maging sa dilim ng gabi

Sandigang matibay ang Iyong pangako

Lakas at pag-asa ng aking puso

Hindi na mabilang pagkakataon

Patunay ng katapatan Mo

salamat 2015

Sa dalamhati at sa kabiguan

Sa pagluha ng pusong nasugatan

Sa pagsubok na Iyong pinahihintulutan

Salamat Panginoon

Sa katugunan sa aking dalangin

Sa kalakasang sa’Yo nanggagaling

Sa pagtuturo at pagtutuwid Mo sa akin

Salamat Panginoon

Ikaw ay mabuti

Ikaw ay tapat

Sa’Yo ang papuri

At pasasalamat

Salamat Panginoon

Salamat

Advertisements