May liwanag ang buhay :)

Paminsan-minsan, nawiwili tayong piliin ang dilim kaysa liwanag. Kasi doon, hindi tayo makikita. Hindi mae-expose ang mga mali nating ginagawa. Walang sisita sa atin. Hanggang sa nasasanay na tayong magtago at mamuhay sa dilim.

Pero hindi yun ang gusto ng Diyos para sa atin. Gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Gusto Niya tayong mamuhay sa liwanag. Kaya nga Siya pumunta sa mundo para bigyan tayo ng liwanag. Hindi para silawin lang tayo sa ningning Niya. Hindi para konsensyahin lang tayo sa mga mali nating nagawa. Dumating ang Diyos para ialis tayo sa dilim at dalhin tayo sa liwanag. Dahil gusto Niya tayong iligtas sa kasamaan at sa kamatayan. Dumating ang Diyos dahil gusto Niya tayong mapabuti. Gusto Niya tayong mabuhay ng ganap dito sa mundo at mabuhay nang walang hanggan sa langit kapiling Niya. 🙂

Ngayong ang Diyos na mismo ang gumawa ng paraan para mapalapit sa atin, pipiliin pa rin ba natin ang dilim kaysa sa liwanag?

Sana, gaya ni Bartimaeus, gustuhin din nating makakita. 🙂

see the Light

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s