0

Isang Timbang Tanong

Bakit?
Ayoko.
Bakit nga?
Personal choice ko yun.

Oo nga, pero bakit?
Bakit hindi ka na nagsisimba?
Bakit mas gusto mo nang mahiga na lang imbes na bumangon at pumunta sa church?
Bakit lagi na lang may oras ka para sa hobbies mo pero para sa Diyos, parang wala na?
Bakit pinipili mong wag ibigay sa Diyos ang credits na para naman talaga sa kanya?
Bakit parang kibit-balikat ka na sa mga bagay na may kinalaman kay Jesus?

Bakit?
Bakit kaya hindi ko matanong sayo ito ng diretsahan?
Bakit nag-aalangan akong pag-usapan natin to ng harapan?
Bakit walang nagbabanggit nito?