0

Happy two years on blogging!

Wow! Two years na pala! 🙂

Now is surely the time to write Why I started a blog. HAHAHA. 😀

My first blog: Panatag | Latagan ng mga karanasang nagbibigay ng kapanatagan

My first post ever: Unang Pagkakataon/

My reason for blogging #1:

Ginawa ko ang blog na ito para paalalahanan ang aking sarili na palagiang ngumiti at huwag nang mag-agam-agam sa ano pa man. :)) Yehey!

Gusto kong magkaroon ako ng online na mapagpapahayagan ng mga emosyon at repleksyon ko sa buong araw.  Gusto ko ring lamanin nito ang mga papuri at pasasalamat ko sa Diyos.  Pati na rin ang mga tanong ko, mga panghihinayang, mga kabiguan at mga tagumpay at pangarap. Hahaha. Yehey!

 

My second blog: Growing Up | For the Kids at heart

My reason for blogging #2:

Lagi akong feeling bata. May mga ginagawa pa rin ako ngayon na mga bata na lang ang gumagawa. Haha. Gusto kong masulat yun dito.

Araw-araw ako’y tumatanda. Marami akong nararanasan na nakakatulong din sa aking paglago. Gusto kong maisulat yun dito. 🙂

 

My third blog: Just mean hope (Weebly)

My reason for blogging #3: Just mean hope The Making

Na-excite akong mag-share ng lessons na natutunan ko. Gustung-gusto kong maisulat ulit ang mga karanasan ko.

My fourth blog: Just mean hope (WordPress)

My reason for blogging #4: 

Sharing God’s message of hope. This is my mission. All by God’s grace, for God’s glory alone.  🙂

 

 

Na-realize ko bigla: Mas tagos pala talaga sa puso ko kapag Filipino ang gamit ko kaysa kapag Ingles. Hehehe. Matagal ko na ring pinagmumuni-munihan ito: dapat ko na bang balikan ang aking panatag blog? Hmmmm. :))) O dapat akong magsimula na naman ng panibago? O baka naman panahon na para bigyan ko ng bagong anyo ang aking Just mean hope blog? 🙂

Ang kulit-kulit ko talaga. Gayunpaman, nakatulong sa akin ang pagsusulat.

Happy two years of blogging!

Thank you Lord sa pagkakataon. :)) Hihihi. ❤